Hängande parabelfackverk - igen! (Historiskt material)

av Thomas K Ohlsson, Sunday, July 18, 2021, 21:02 (876 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Nu har jag fastnat ohjälpligt i broträsket! Under mina spaningar har jag hittat några bilder på en järnvägsbro över Suseån, där man den 11 oktober 1933 byter "överbyggnad" som det står. Men i själva verket byter man hela bron från den ursprungliga(?) med hängande parabelfackverk från 1886 till en modernare balkkonstruktion.

[image]

Men var låg denna bro? Jag har konsulterat flygbilder på kartbild.se (1960 och 1975). Open Railway Map har inga markeringar för "historiska" spår på platsen som jag tror är denna:
Koordinater: 56.847587, 12.696161
SO om Slöinge
drygt 500 m nästan rakt öster om nuvarande bro på Västkustbanan.
Är det så?

När drogs järnvägen om här, alltså Falkenberg-Halmstad? 2009 flyttades i alla fall Falkenbergs stationsläge.

Länk till hitta.se


Det var ju hängande fackverk i dubbel bemärkelse! :-D


Ja eller åtminstone i en bemärkelse i detta fall!

Är inte ”nedåtvänd båge” ett bättre uttryck än hängande fackverk? Fackverket och bågen är ju där för att bära upp bron och inte tvärtom; det vore minst lika rätt att säga att en bro med uppåtvänd båge är hängande.

Benämningen 'hängande fackverk' är som körmästaren påpekar inte speciellt lämplig - ur ett statiskt perspektiv är den rent av felaktig. Jag använder istälket 'underliggande bärverk', och 'överliggande bärverk' för den omvända konstruktionen.
Jag är även tveksam om bärverket bör benämnas 'fackverk' - ett fackverk består enligt min ringa mening av RAKA stänger. Här är det snarare en stålbåge som bär upp brobanangenom vertikala och diagonala strävor. Vad säger ingenjör Kanneby, som torde besitta en större kunskap än jag i frågan?

funderar
Ingenjör Ohlsson


Hela tråden: