I uppslagsverket De tekniska vetenskaperna (Historiskt material)

av Sune Nylén @, måndag, juli 19, 2021, 09:15 (139 dagar sedan) @ Sune Nylén

Då det förekommit frågor om benämningen på konstruktionsdetaljer så är det i korthet; Underbyggnaden som består av landfästen och bärpelare. Överbyggnaden består av fem huvuddelar. Brobana, Farbanekonstruktion, Huvudreglar, Tvärförband och Lagerkonstruktioner. Brobanan är den del som kommer närmast i beröring med belastningen, farbanekonstruktionen består av långreglar och tvärreglar, huvudreglarna överför belastningen till brons lagerkonstruktioner, för att uppta sidokrafterna finns tvärförband som vindförband, långbalksstagning och portaler. Lagerkonstruktionerna överför belastningen till underbyggnaden.


Hela tråden:

 

powered by my little forum