I uppslagsverket De tekniska vetenskaperna (Historiskt material)

av Sune Nylén, Monday, July 19, 2021, 09:15 (799 dagar sedan) @ Sune Nylén

Då det förekommit frågor om benämningen på konstruktionsdetaljer så är det i korthet; Underbyggnaden som består av landfästen och bärpelare. Överbyggnaden består av fem huvuddelar. Brobana, Farbanekonstruktion, Huvudreglar, Tvärförband och Lagerkonstruktioner. Brobanan är den del som kommer närmast i beröring med belastningen, farbanekonstruktionen består av långreglar och tvärreglar, huvudreglarna överför belastningen till brons lagerkonstruktioner, för att uppta sidokrafterna finns tvärförband som vindförband, långbalksstagning och portaler. Lagerkonstruktionerna överför belastningen till underbyggnaden.


Hela tråden: