I uppslagsverket De tekniska vetenskaperna (Historiskt material)

av Thomas K Ohlsson, Monday, July 19, 2021, 17:33 (875 dagar sedan) @ Sune Nylén

Då det förekommit frågor om benämningen på konstruktionsdetaljer så är det i korthet; Underbyggnaden som består av landfästen och bärpelare. Överbyggnaden består av fem huvuddelar. Brobana, Farbanekonstruktion, Huvudreglar, Tvärförband och Lagerkonstruktioner. Brobanan är den del som kommer närmast i beröring med belastningen, farbanekonstruktionen består av långreglar och tvärreglar, huvudreglarna överför belastningen till brons lagerkonstruktioner, för att uppta sidokrafterna finns tvärförband som vindförband, långbalksstagning och portaler. Lagerkonstruktionerna överför belastningen till underbyggnaden.

Det citerade verket utkom på 1920-talet (1929?). Det är inte givet att den terminologi som användes då är den som används idag... jag tror t ex att ingen idag använder begreppet "regel" som författaren gör. SAOL tar inte upp den betydelsen, även om SAOB är lite snårig att läsa - åtminstone för mej - hittar jag heller inte där något stöd för att "regel" i dagens svenska bör/kan användas som ett samlingsbegrepp för allehanda bärande byggdelar.

Så det så!

/TKO


Hela tråden: