Brokatalog. Stocksundsbron före 1907? (Historiskt material)

av Leif B, Monday, July 19, 2021, 21:28 (619 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Mycket ambitiöst och bra, intressant att det funnits så många broar av denna något kufiska typ!

Ska man vara petig så går Stocksundsbron mellan Solna och Danderyd, och bron över Ställdalsån ligger i Örebro län.

Brospannen byttes 1907 och jag har funderat på hur den ursprungliga bron såg ut, om den också hade hängande parabelfackverk. Den här bilden med den ålderdomliga kontaktledningsupphängningen, tror jag visar den ursprungliga bron men den säger ju inte mycket om hur själva spannen såg ut mer än att bärverken låg under brobanan:
https://digitaltmuseum.se/021018088147/srj-stockholm-rimbo-jarnvag


Nu hittade jag dock ett foto där man kan an att den faktiskt hade det. I bakgrunden anar man den ursprungliga bron med hängande parabel och krysstag mellan brobana och parabelbåge. I förgrunden ser man en av de nya bågarna med snedstag men inga kryss under montering vad kajen i Stocksunds hamn:
https://digitaltmuseum.se/021018032026/jarnvagsbron

Därmed vågar jag tolka de här två ritningarna som att den nedre visar 1885 års bro och den övre visar hur bron såg ut 1907-97 (och inte t ex två konkurrerande offerter vid samma tillfälle):
https://digitaltmuseum.se/021018032031/ritning-over-jarnvagsbron-stocksund


Hela tråden: