I uppslagsverket De tekniska vetenskaperna (Historiskt material)

av Sune Nylén, Tuesday, July 20, 2021, 10:18 (874 dagar sedan) @ Sune Nylén

Till yttermera visso skrev jag in träreglar och fick omedelbart upp 10 förslag på dimensioner och firmor som sålde, så där har ordboksstofilerna helt fel. Finns säkert mångtusental som säljer sådana reglar


Hela tråden: