Brokatalog Svartåbanan (Historiskt material)

av Rasmus Axelsson ⌂, Västernärke, Wednesday, July 21, 2021, 20:11 (676 dagar sedan) @ OlleThåström

Jag gläds åt intresset för broar med hängande parabelfackverk. Därför har jag iordningställt en lista över de objekt som jag hittills har hittat. Den visas som bild här och finns även som Excel-fil med länk inlagd. Materialet är ännu ganska ofullständigt och jag är naturligtvis tacksam för rättelser, kompletteringar och kommentarer.

Av Svartåbanans broar var åtminstone broarna jag har kallat för Karlslund öster, Hidingebro och Gropen-Kvistbro konstruerade på detta sätt, men de byttes alla ut mot balkbroar under mitten av 1900-talet.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se


Hela tråden: