Begreppet Blocksignal (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää @, Åbo, torsdag, juli 22, 2021, 22:20 (390 dagar sedan)

I denna tråd diskuterar vi bl.a. begreppet blocksignal och dess uppkomst.

I tillägg nr 2 till Förnyat Tjänstgöringsreglemente för Stockholm-Roslagens järnvägar m.fl. tillhörande Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse till Trafikförvaltningen Stockholm-Roslagens järnvägar den 31 december 1926 undertecknad av Johan Almqvist kan vi läsa följande:

"I § 8 efter 2:a stycket på sid. 14 tillfogas följande nya stycke:
Blocksignal, tjänstgörande dels som huvudsignal och dels som försignal, bestående av en lyktanordning, med vilka kan visas antingen fast rött eller fast grönt sken såsom huvudsignal eller blinkande grönt sken såsom försignal, skolande dessa sken vara så beskaffade, att de tydligt kunna iakttagas även under dagen."

Vi torde således med hög säkerhet kunna fastställa, att begreppet blocksignal började användas i Sverige redan under 1920-talet.


Hela tråden:

 

powered by my little forum