Inlånad dragkraft DONJ. DONJ 10 och SJ 3133 (Fordon: lok)

av Leif B, Monday, July 26, 2021, 15:01 (608 dagar sedan) @ Granis

Hmm.. Minnet är förvisso inte vad det varit (om det ens varit), men nog vill jag minnas att Gp 3133 hann vara med om nån form av "incident" under sin korta tid på DONJ. Som då finns dokumenterad och publicerad, liksom. Men kanske inte just där då, vid Hamrångefjärden. Eller så.

/ L G

"Vid DONJ:s korsning med E4 i Åbydal skakade DONJ:s lok 10 varvid försäkringsbolaget fick betala inhyrning av SJ ånglok Gp 3133 under tiden som lok 10 reparerades. Gp 3133 användes vid DONJ under tiden 3187-30/9 1957." Ur "Från inlandet till kusten", Rolf Sten, sid 161. På samma sida finns en bild av hur en provisorisk ramp snickras ihop av slipers för att lossa Gp-loket från överföringsvagnen i Wij Bruk.

På sidan 177-178 finns en beskrivning av olyckan i Åbydal och en bild som visar lok 10 på sniskan vid plankorsningen.


Hela tråden: