Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957 (Historiskt material)

av David Sohlberg ⌂, Hallsberg bl.a., Tuesday, July 27, 2021, 11:13 (493 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

1957 begärde Försvarsbyrån handlingar från samtliga distrikt om uppgifter av distriktets beredskapslok.
För III distriktet (huvudort Malmö) framkommer följande: 36 beredskapslok.
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Örup lokhus lära vara återuppfört av privatperson utanför Sävsjö. Sandåkra grusgrop har nyligen rivits efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
Komplettera gärna med rivningsår för lokhus / lokstall som finns med i skrivelsen.
Av loken återstår endast C7 1774 och Ka3 1551. Räddade tack vare uppställning som s.k parklok i många år innan mer permanent bevarande.
[image]

Lokhuset i Sandåkra var kvar 5 november 2019, området var då övervakat och man hade lagt presenning på det dåliga taket. Nån rustning skedde dock aldrig utan lokhuset revs 2020.

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

http://davidsohlberg.se/tankar/2021/02/26/tag-och-jarnvagar-i-tal-och-skrift/ - Språkhjälp


Hela tråden: