Uppställda beredskapslok på III Distriktet 1957 (Historiskt material)

av Anders Svensson, Tuesday, July 27, 2021, 20:47 (499 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

...
Av uppställningsplatserna är samtliga rivna idag. Möjligen finns ett lokhus kvar och är privatägt. Sandåkra grusgrop har däremot rivits 2020 efter att boende ägt lokhuset i ca 45 år. Även Bjärsjölagård ser enl. Google ut att ha rivits (på senare år?). Vankiva (som ibland benämndes Kärråkra) var en f.d Ul och kan möjligen ha några förmultnande trärester kvar efter att ha rasat ihop i början av 2000 talet.
...

Kan det vara Hornsborg(s grp) som finns kvar? Har inte varit där på flera år, men när jag var där var det kvar som privat ägt och hade överlevt järnvägens upprivning... Det var stormen Gudrun i januari 2005 som rev Kärråkra-UL:en, men inte fullständigt... //Anders


Hela tråden: