Uppställda beredskapslok L-Lok (Historiskt material)

av Conny Sernfalk, Wednesday, July 28, 2021, 20:45 (491 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vilken var den sista användningen av L-Lok vid tredje distriktet ?

1957-1958 företogs en stor omflyttning av beredskapslok och ett stort antal lok inte bara litt L bytte till uppställningsplatser i andra distrikt. Innan dess hade lok litt L i huvudsak (kanske alla) varit uppställda betydligt längre norr ut.
Omflyttningen kunde ske genom en större leverans av lokhus (Västanfors modellen) levererats till samtliga distrikt och byggdes upp på lämpliga platser som noga valts ut.
Dessförinnan var det problem att finna inomhus platser för beredskapslok.
Flera L lok var t.ex uppställda i ett trä sliperi (Lottefors träsliperi) som tillhanda höll en större magasins byggnad. I gengäld fick industrin fördelar med växling och vagns laster. Dom L lok som var uppställda där flyttade söderut 1957 / 1958.

Huruvida det funnits L lok i drift inom III Distriktet får någon annan studera gamla Str 77. men ta inte givet att f.d driftlok placerades inom samma distrikt eller Ms efter överförandet till beredskaps parken.


Hela tråden: