L-lokens sista tid i Linköping. (Historiskt material)

av S-O Johansson, Friday, July 30, 2021, 12:54 (489 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

En av de sista orterna med SJ standard L i trafik var Linköping, Lp. När den persontågstjänsten med ånglok avvecklades till tidtabellsskiftet sommaren 1954 så fanns L 799, 808 och 969 som driftslok för den tjänsten tillsammans med L14 1595, 1658 och L15 1596. L812 fanns också som driftslok till hösten 1953. L 799 verkar ha tagits ur tjänst direkt efter tidtabellsskiftet. Övergången till rälsbussdrift gick inte helt smärtfritt utan man var tvungen att köra loktåg i en del tåg till månadsskftet juli-augusti. Där användes företrädesvis L 808 och L15 1596.
Enligt SJ drifttjänsstatistik 1954 fanns det 6 L-lok i tjänst varav 4 i aktiv tjänst och 42 avställda. 3 bör då ha funnits i Linköping var övriga fanns framgår inte. 1953 var det i 19 i tjänst varav 12 i aktiv tjänst. 1955 hade man 5 i tjänst varav 2 i aktiv tjänst. En av dem bör ha varit L 808 som fanns kvar i aktiv tjänst i Lp till någon gång under 1955. Så våren 1954 bör ha varit sista tiden som SJ L gjorde någon större insats i sktiv tjänst.
Våren 1954, sista tiden med lokdragna persontåg på fd ÖCJ så hade Lp följande driftlok:
E2 1093, 1123-1125, 1217 och 1329 på 4 turer. 1 fjärrgodståg Lp-Hf, Hf = Hultsfred. 2 dagarstur till Hf med lokalgodståg och ett lokalgodståg Linköping-Åtvidaberg.
L 799, 808 och 969. L14 1595, 1658 och L15 1596 för tre persontågsturerr Lp-Hf/Kisa. Dessutom ersatte L ofta E2 i lokalgodståget till Åtvidaberg.
J 1392. Var tursatt lördagar i ett tågpar Linköping-Rimforsa. I övrigt reserv.
Det nämndes att L11 skulle ha haft en av sina sista tjänster på Lp-Hf i något svar. I Lp användes L11 1572 under september till november 1953. Både i person- och godståg. Varför vet jag inte. Så någon längre period var det inte.


Hela tråden: