En bild jag inte kommer överens med. Bron! (Historiskt material)

av Rolf Sten ⌂ @, lördag, juli 31, 2021, 12:02 (83 dagar sedan) @ OlleThåström

Första Järnvägsbron över Ljungan vid Ljungaverk. Kombinerad järnväg- och landsvägsbro. Separat landsvägsbro togs i bruk 1963 samtidigt som järnvägens anslutning till järnvägsnätet lades om från Johannisberg till en ny anslutning österut vid en ny Fp, Ljungaverk.

Bilden från 1913, visar ett tåg på väg från Ljungaverk till Johannisberg, draget av JLJ lok 1. Personvagnen var JLJ:s enda och var i bruk fram till persontrafikens nedläggning 1932.

[image]

--
RS www.historiskt.nu
[image]


Hela tråden:

 

powered by my little forum