En bild jag inte kommer överens med. - Personvagnen! (Historiskt material)

av Anders Jansson @, lördag, juli 31, 2021, 13:31 (83 dagar sedan) @ Rolf Sten

Första Järnvägsbron över Ljungan vid Ljungaverk. Kombinerad järnväg- och landsvägsbro. Separat landsvägsbro togs i bruk 1963 samtidigt som järnvägens anslutning till järnvägsnätet lades om från Johannisberg till en ny anslutning österut vid en ny Fp, Ljungaverk.

Bilden från 1913, visar ett tåg på väg från Ljungaverk till Johannisberg, draget av JLJ lok 1. Personvagnen var JLJ:s enda och var i bruk fram till persontrafikens nedläggning 1932.

[image]

Trevlig bild som fick mig att söka lite i källorna vad gäller personvagnen som jag nyligen stött på i ett helt annat sammanhang. Följande framkom:

Vagnen bör vara identisk med JLJ C6b nr 11. Tillverkad av Atlas 1886 som Mellersta Hallands järnväg C nr 425 - senare SJ C6a/C6b nr 892. Såld till Ljungafors Järnvägs AB i november 1912.

Vid JLJ fanns ytterligare en personvagn i form av Cf nr 12. Tillverkad 1873 i Berlin som SJ B/B5/C5 nr 740. Dvs en av de "Fränkelska vagnarna". Såld till Ljungafors Järnvägs AB 1913.


Hela tråden:

 

powered by my little forum