Asymmetriskt linjeblock under fjb? (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren, Friday, August 20, 2021, 20:13 (772 dagar sedan) @ Anders_W

Det asymmetriska linjeblock (med strålkastarsignaler på vänsterspår och linedvärgar på högerspår) som SJ installerade under 1920 - 40-talet levde på sina håll kvar ända till början av 80-talet.

Fanns det någon sträcka som hann få fjärrblockering (fjb) innan linjeblockeringen där byttes till dagens symmetriska (med huvudljussignaler på båda spåren)?

En form av asymmetri levde ju kvar på saltsjöbanan till 2007, men egentligen var ju själva linjeblockeringen symmetrisk i den bemärkelsen att indelningen i blocksträckor var samma i båda körriktningarna, det var bara den yttre signaleringen som var speciell med låga huvudsignaler för högerspår.


Hela tråden: