Devor (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, Tuesday, February 19, 2008, 18:25 (5762 dagar sedan) @ Granis

Nu är SRJ 55 ett "biprojekt" som drivs inom ULJ Ma (mer eller mindre) utom budget. D v s när det s a s "finns pengar över". Slutresultatet blir ju ett praktiskt men ej vidare musealt lok; ett ellok som aldrig varit något annat som m h a en rysk stridsvagnsmotor och utrustning från ett skrotat danskt MZ-lok blir dieselelektriskt. Ett ganska fantastiskt jobb (se hemsidan om SRJ 55). På ULJ finns dessutom "Grisen", d v s SRJ 50/ SJ och RB BaP 3250, som ju är en riktig DEVA men som redan under sin kommersiellt aktiva tid byggdes om för kontaktledningsdrift. En framtida återombyggnad av den för dieselelektrisk drift blir knepigare då man måste ta större museala hänsyn och utrymmena ombord inte är lika lämpliga att "knö in" utrustning som den nämnda.

Men en av anledningarna med jobbet på SRJ 55 är att Ma ska skaffa sig erfarenhet av denna typ av (åter)ombyggnad, så vi får se vad det blir. För de som beklagar att SRJ 55 musealt okorrekt byggs om till dieselellok så kan man ju säga att systermaskinen SRJ 54 alltjämt finns kvar på "RB" varför intresserade att jobba med detta lok -som då skulle kunna bli kvar på en bana med därför avsedd kontaktledning- torde kunna erbjuda sina tjänster dit. Om nu ägar och arbetsfrågor är lösta beträffande loket (Spårvägsmuseum och/ eller SL?).

Slutligen: Av detta torde framgå att ULJ Ma nog har fullt med jobb, såväl med dessa lok som med annat. Så nån önskan/ möjlighet att ta över VB X 3 från Skara tror jag inte existerar. Men helt klart är att detta fordon måste bevaras. Om ingen kan göra det körklart, såväl WFJ som sedan SkLJ verkar ju föga förvånande ha tappat ork och lust, så återstår då bara yttre uppsnyggning och statisk uppställning. Men det är ju bättre än skrot. Här kanske vi talar om ett lagom och lämpligt projekt för JMF? Förhoppningsvis bevakar SvJvm denna fråga...

/ L G

Skulle vara intressant med en länk till VB x 3, varifrån kom vagnen? var har den gått i trafik, hur kom den till Vadstena? Vad är fördelen med dieselelektrisk drift?

[image]

är denna deva lik själva VB x 3 i orginalutförande, så är det en del jobb med att återställa den till ursprungsskick.


Hela tråden: