Enkelriktat linjeblock under fjb? -- RB söder om Rnb, forts. (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Sunday, August 22, 2021, 18:55 (475 dagar sedan) @ Ulf Pålsson
Redigerad av Ulf Pålsson, Sunday, August 22, 2021, 19:00

(forts.)

År 1993 fick Roslags Näsby ett nytt ställverk, men det ändrade inte på situationen med avseende på dubbelspåret mot Dj Ösby,

År 1996 byggdes hela sträckan Stockholm Ö–(Dj Ösby) om, med en ny sträckning över ny bro förbi Stocksund. Sträckan fick då likvärdig dubbelriktad signalering på båda spåren.

År 2000 byggdes bangården i Dj Ösby om helt. Stationen fick ett nytt ställverk, och på sträckan Dj Ösby–Roslags Näsby infördes likvärdig dubbelriktad signalering på båda spåren. Det var slutet för den mycket robusta och enkla enkelriktade linjeblockeringen av 1926 års konstruktion.

Slutligen: År 1996 infördes också nya trafikregler för RB, Tri RB. I den slopades både termerna ’fjärrblockering’ och ’fjärrtågklarerare’. Trafiken övervakas sedan dess av en ’trafikledare’. Ända fram till i år (2021) har det dock varit möjligt att vid behov ha en ’lokal tågklarerare’ på en station, en möjligt som man nu alltså har gjort sig av med.
/up


Hela tråden: