Enkelriktat linjeblock under fjb? -- RB söder om Rosl. Näsby (Signaler/säkerhet)

av Göran Kannerby, Monday, August 23, 2021, 09:34 (474 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Nästa steg i denna utveckling var att Stocksund fick ett nytt reläställverk som fjärrstyrdes från fjbc Stockholm Ö från februari 1979. På samma sätt som Roslags Näsby ansågs Stocksund vara fjärrstyrd station enligt fjärrblockeringsbestämmelserna, men de angränsande sträckorna mot Dj Ösby och Stockholm Ö hade fortsatt bara automatisk linjeblockering på vänsterspår. När det var enkelspårsdrift på någon av de anslutande sträckorna bemannades Stocksund med lokal tågklarerare, som faktiskt hade hjälp av tågvägar söderut från både spår 1, 2 och 3 och både till nedspåret/vänsterspår och till uppspåret/högerspår.

Tack för en (som vanligt!) grundlig och uttömmande redovisning!

Så jag inte missförstår: Det fetade stycket är väl närmast en självklarhet med tanke på Stocksundsbron? Hypotetiskt kunde man naturligtvis tänkt sig att ställverket skulle varit byggt så att tågväg söderut inte gick att ställa från spåret längst i väster, men det hade ju varit ovanligt snålt.


Hela tråden: