Fsi m 3 sken + sidotågvägslykta? (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren, Monday, August 23, 2021, 12:21 (656 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Vid bläddring genom gamla standardritningar råkade jag se en ritning kallad C-7359, dat. 1953 och uppdaterad 1957.

Ritningen visar upphängning i brygga av en fristående försignal, men det är något som inte stämmer: signalen har både en andra grön lykta och en gul sidotågvägslykta (föregångaren till det andra gröna blinkskenet).

Kan denna ritning ha varit en förberedelse inför den andra gröna lyktans införande? Ersättningen av sidotågvägslyktan var fortfarande över ett decennium bort.


Detta är något som jag inte har hört talas om. Såsom jag har fått det beskrivet var det först i början av 1970-talet som den gula s.k. sidotågvägslyktan ifrågasattes och därmed även det gula s.k. sidotågvägsskenet i huvudljussignaler med inbyggd försignal. (Dessa kallades officiellt lykta med gult sken i säo 1959.) Orsaken sades vara en allvarliga olycka (flera?) där föraren hade missat att rätt tolka signalbilden 'en grön, grön blink och gul' i en infartssignal och därefter passerade utfartssignalens (nu: mellansignalens) 'två gröna' med hög hastighet vilket ledde till urspåring i utfartsväxlarna som låg i kurvläge.

Är du säker på att din ritning visar en fristående försignal? Årtalet 1953 stämmer annars bra med planering av införande av sidotågvägslykta (sidotågvägssken) också i huvudljussignaler, något som skedde på 1950-talet när en utfartssignal (nu: mellansignal) på huvudtågväg på en dubbelspårsstation skulle börja kunna visa både 'en grön' för tågväg "rakt fram" till det ena huvudspåret på linjen och 'två gröna' för tågväg genom växlar i kurvläge till det andra huvudspåret på linjen. Dessa två signalbilder behövde försignaleras i infartssignalen.

Det är kanske är så att ritningen visar en infartssignal som är kompletterad med en separat sidotågvägslykta. Något sådant "djur" tror jag dock aldrig kom till i verkligheten, utan i stället kom sidotågvägslyktan att integreras som ett "sidotågvägssken" längst ner i huvudsignalens ordinarie bakgrundsskärm. Fast då borde din ritning ha haft ytterligare en ljusöppning, för den vita blinken. Mystiskt...
/up

Kan det vara så att ritningen visar ett aldrig utfört förslag till lyktkonfiguration, där lösningen i stället blev 6-skenssignalerna som fanns i bl a Borlänge?


Hela tråden: