1937 levererades tre stycken (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén, Thursday, August 26, 2021, 22:19 (396 dagar sedan)

stålvagnar litt ABCo1 till BJ, avsedda för kontinentaltrafiken Oslo Köpenhamn. Jag hittade idag i mina pärmar en interiörbild av salongen, och plockade då fram en "lustig" exteriörbild av en av nämnda vagnar när den, försedd med verkstadsboggier, spårat ur i Åmål. Bilden gjorde jag hemma i slutet av femtiotalet från en av de glasplåtar Stig N lånat hem från Åmål. Pga. av de danska bestämmelserna var vagnen aningen smalare än svensk standard, 3095 mm genom att korridoren gjort smalare. Medge att inredningen var flott. Under kriget gick de som 2 dra och tredje klass vagnar G - Fln - Gävle.
[image]
[image]


Hela tråden: