Sveriges kommunikationer 1947 (Järnväg allmänt)

av leghorn, Friday, September 03, 2021, 23:49 (519 dagar sedan)

Martin Ragnar här igen som gräver i rälsbussarnas introduktion på Gotland under andra halvan av 1940-talet. Slite-Roma Järnväg var som bekant sena i starten jämfört med Gotlands Järnväg och Klintehamn-Roma Järnväg. De senare två banorna inledde sin rälsbusstrafik före jul 1945 medan SlRJ:s rälsbuss med tillhörande släp levererades först under 1948 när SJ redan tagit över trafiken definitivt. Men SlRJ förde senhösten 1946 diskussioner med KlRJ om att kunna hyra en rälsbuss under vissa dagar i veckan. Avtalet blev undertecknat av SlRJ. Frågan är bara om hyran av rälsbussen faktiskt blev av. I SlRJ:s styrelseprotokoll och årsberättelser besvaras inte denna fråga. Men svaret borde finnas i tidtabellerna från den aktuella tiden - tidtabeller som jag dock saknar. Men hur ser det ut i tidtabellerna för SlRJ från januari, februari, mars och april 1947 - finns det något rälsbusståg på SlRJ inlagt där - eller ej? Några tryckta affischtidtabeller för den aktuella tiden finns inte bevarade i SJ:s arkiv på Landsarkivet i Visby. Men Sveriges Kommunikationer utkom väl med ett nummer i månaden minst vid denna tid?

Mvh

Martin


Hela tråden: