Schebo - Häverö - Hallsta (Bana)

av Richard Loe, Saturday, September 04, 2021, 11:31 (453 dagar sedan) @ Staffan Eriksson
Redigerad av Richard Loe, Saturday, September 04, 2021, 11:53

Det finns ett nöje i att titta på gamla kartbilder, det kan dyka upp intressanta saker man inte vet någonting om. Jag är ingen expert när det gäller Roslagen, men jag reagerade på en sak som syns på kartbild.com generalkarta. Gäller sträckan Skebo – Häfverö. Där finns utritat järnväg med två spår. Enligt vad jag vet var även den ”gamla” banan med spårvidd 891 mm så jag undrar varför nån har ritat två spår på den sträckan. Kanske missuppfattning eller byggdes "nya" banan alldeles intill den gamla? Den gamla kanske var för klen. Det är nog inte så svårt att avgöra när kartan är ritad om man vet när det var byggt enligt kartan.
Från Häfverö fortsätter banan norrut till en hamn vid Hallsta vid Edeboviken. Dit gick ju den första banan.


[image]


[image]

Att det finns två banor inritade är för att det fanns två parallella banor. Skebo Bruk byggde en egen 891mm bana till deras hamn i Edeboviken (det som nu är Hallstavik), som båda var klara 1872. När senare Rimbo Sunds Järnväg skulle byggas kunde man inte komma överens om att ta över den befintliga banan, så RSJ byggde en parallell bana som var klar 1897. Båda banorna drevs därefter parallellt fram till 1915.

Skebo Bruk använde inte RSJ för sina transporter till att börja med, man använde den egna banan och sjötransporter över Närdingen mellan Skebo och Edsbro för att frakta träkol och järn från masugnen i Edsbro. År 1913 skedde ett damhaveri som gjorde att Närdingen skönk med 2 meter, och därefter använde man RSJ för transporter från Edsbro fram till 1919 då masugnen blåstes ut.

Skebo Bruk hade sålt hamnen och den då tillhörande sågen till Holmens Bruk år 1913, och 1915 sökte RSJ koncession på en förlängning från Sund till Hallstavik. Detta beviljades, och bygget skedde genom att man byggde förlängningen på Skebo Bruks gamla bana från Häverödal till Hallstavik. Det är därför RSJ slutar i Häverödal, vilket syns på kartan.

Allt detta innebär såklart att kartorna är ritade innan 1915, eftersom man kan se att RSJ slutar i Sund.


Hela tråden: