Sveriges kommunikationer 1947 (Järnväg allmänt)

av Anders Jansson, Saturday, September 04, 2021, 11:37 (519 dagar sedan) @ leghorn

Väg och Vatten meddelade 1946-12-06 i ett svar på en förfrågan från SlRJ att man kunde tillåta användning av en provisorisk släpvagn i avvaktan på leverans från Hilding Carlsson. Sth för aktuella rälsbusståg skulle då sättas till 40 km/t. Jag skulle därför mycket väl kunna tänka mig att det inte i tidtabellen angavs vilka dagar rälsbuss användes i stället för loktåg.

De underlag till Allmän svensk järnvägsstatistik som de enskilda bolagen varje år upprättade brukar innehålla uppgift om uthyrda/inhyrda fordon och deras kilometerprestationer. Nu är det flera tiotal år sedan jag tittade på något sådant underlag men jag misstänker att nedanstående post i NAD kan vara en ledtråd. I så fall återfinns 1946 i volym 69 och år 1948 i volym 71.

[image]


Hela tråden: