WL4 och WL6, nybyggen eller ombyggnader ? (Järnväg allmänt)

av Fredrik Lundström, Sunday, September 05, 2021, 09:56 (385 dagar sedan) @ Anders.k.

Dom sista personvagnarna i nummerserien som SJ införde är ju WL6 , som tillsammans med WL4 tillkom mellan 1991 och 1994 .
Min undran är om det är nybyggda vagnar eller ombyggda ?

Personvagnar efter det har ju hamnat i andra nummerserier, och detfinitvt varit begagnade vagnar från Norge, Danmark, Tyskland och så vidare.

M.V.H Anders.k.


WL4 och WL6 var/är nybyggen.


Tack.

Tyckte det stod så konstigt i "Lok och Motorvagnar med Personvagnar" , men jag tittade nu i "Lok och Vagnar" och där står det faktiskt att det är nyproduktion och när WL6 5629 levereras så är det den sista nybyggda personvagnen , och det står sig ju 27 år senare.
Kockums gör korgen och TGOJ (fd SJ huvudverkstad) gör inredningen.

M.V.H Anders.k.

Min numera pensionerade chef på SJ, som var chef för persontrafiken i norr på SJ under många år (möjligen hette det marknadschef) har berättat att man internt fick kämpa ganska hårt för att Stig Larsson skulle förstå att nej, vi ska inte bara bygga WL4:or när det blir nytt, vi måste ha en trebäddskupé också = WL6. GDs tanke var tydligen att det enbart skulle byggas WL4.


Hela tråden: