Sveriges kommunikationer 1947 eller ej annonserat?! (Järnväg allmänt)

av Wk, Sunday, September 05, 2021, 19:14 (642 dagar sedan) @ leghorn

Allra varmaste tack Lars-Göran! Mycket intressant att det alltså inte är några rälsbusståg på Slitebanan där ännu. Frågan är då om det hyresavtal som tecknades mellan SlRJ och KlRJ om förhyrning av den senare banans ena rälsbuss under vissa dagar av veckan och med start 1 januari 1947, verkligen materialiserades. En hel del talar för att det inte blev så, men osvuret är än så länge bäst.

Svårt att säga helt säkert, för nu kommer ju den riktigt elaka frågan: Kan det ha funnits för tåg som INTE annonserades i SvK utan enbart lokalt?

Därutöver, som en annan skribent påpekat, om det bara var vissa dagar rälsbusstrafik var påtänkt, kan det ju vara så, att man inte annonserade detta specifikt i SvK. Vad som dock talar emot detta är väl att vid denna tid var det ganska viktigt att uppmärsamgöra begränsningar med hänsyn till resgodspolletering, etc.


Hela tråden: