Demokratiunderskott - debattinlägg (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Affe @, Partille, torsdag, januari 03, 2008, 00:51 (5255 dagar sedan)

Dom börjar bli lite väl många nu...

AGJ, FVJ och JvmV är några färska exempel på föreningar som jag har träffat på, vilka alla lider av demokratiunderskott. Troligtvis förekommer det mer eller mindre i alla föreningar.
Mycket tid och kraft går åt att i efterhand utreda och försöka rätta till felaktigheter som uppstått p.g.a. demokratiunderskott. En del går dessvärre inte att få någon klarhet i.

Föreningar drivs idag enl. stadgar och arbetsformer som bygger på de förutsättningar som fanns när förra seklet var ungt. Det var främst arbetar- och nykterhetsrörelserna som utformade reglerna och som även idrottsrörelsen kom att arbeta efter.
Kommunikationerna var dåliga, både vad beträffar transporter och innehav av telefoner. En så enkel sak som telefonsammanträden var inte möjliga att arrangera. Att samla alla medlemmar till ett möte var både tidsödande och kostsamt, eftersom det fick ske med stencilerade kallelser utsända i frankerade kuvert. Det var bl.a. därför som man valde ut en handfull människor, som fick i uppdrag att representera medlemmarna mellan årsmötena - med andra ord en representativ demokrati.

Nu i 21:a århundradet har vi helt andra förutsättningar. Se bara på skatteverket som klara av att ta emot självdeklarationer via Internet. Poststationerna blir färre, allt eftersom folk fixar betalningar och korrespondens hemifrån via datorn. Listan över nya möjligheter som öppnats, kan göras oändligt lång.

Är det inte dags att skrota det traditionella beslutsfattandet i våra föreningar och istället ålägga styrelser att genomföra medlemsomröstningar via Internet eller SMS - direkt demokrati.
Några tekniska hinder av större omfattning finns inte. Fördelarna är som jag ser det fler än nackdelarna. Om dessutom förslagen är väl förberedda, kan besluten fattas utan dröjsmål.
Hur det praktisk skall lösas har jag inget färdigt förslag på, utan får naturligtvis utredas vidare. Det måste t.ex. ges tid för frågor och interna debatter, innan omröstningarna sker.

Det viktiga är att medlemmarna engageras i föreningens arbete och inte bara är med som konsumenter. Man skall dock kunna välja att vara passiv medlem utan rösträtt.
Det är heller inte fel att styrelsen får respons för sina förslag och inte behöva "försvara" dem i efterhand. Det förutsätter givetvis att medlemmarna får adekvat information, innan besluten fattas. Den kontrollen åligger revisorerna, då deras "jobb" inte bara består i att kolla kassa-, plus- och bankkonton.

Dessutom tror, för att inte säga vet jag, att massor av dagens ungdomar inte har så mycket till övers för att delta i traditionellt styrelsearbete. De känner sig främmande inför beslutsordningar och annat, som för oss 40-talister känts som naturliga. Dags att förnya innan sista tåget har gått.

Ställ krav på medlemmarna - låt dem ta ansvar genom att vara med och bestämma - det är ju deras förening.

Mvh Affe


Hela tråden:

 

powered by my little forum