Schebo - Häverö - Hallsta (Bana)

av Richard Loe, Tuesday, September 07, 2021, 17:25 (565 dagar sedan) @ Johan M Vinberg

Det kan läggas till Richards utmärkta sammanfattning att det fanns ett märkligt men fascinerande spårsystem inne på Skebos bruk med bl.a. en 600 mm bana till gruvan i Broby (Söderby Karl). Men även ett spår upp till masugnen i Edsbro.
Likaså ett ganska så stort nätverk av spår i Edeboviken/Hallstavik dår Skebo Bruk hade ett sågverk (vilket övertogs av Holmen). Att läsa om detta kan man göra i Jan-Erik Rääfs bok om Skebo Bruks historia med tyngdpunkt på järnvägen och dess ägare Mickelsson, som efter sin tid som brukspatron blev Dramatenchef (!).

Den brustna fördämningen inne på bruksområdet som sänkte sjön Närdingen råder det oklarheter om. Det har spekulerats i om det var en arrangerad historia. Ty jordbrukarna i Edsbro klagade på sankmarker med bl.a. kor som gick ned sig i gyttja och avled.

Officelt hette det dock att damluckorna "gick sönder.''Hilsen
Johan

Spåret till masugnen i Edsbro utgick från en växel söder om järnvägsbron över ån mellan Sottern och Närdingen. Dvs, växeln låg på linjen utanför den södra gränsen för Edsbro station. Inom masugnsområdet fanns det ett flertal 891mm spår som förbands masugnen, kolhuset, malmbåsen och rostugnen med den lilla hamnen (egentligen bara en kaj) vid Närdingen.

Masugnen i Edsbrp är den enda som är bevarade i Roslagen, trots att det funnits flera andra vallonbruk i trakterna.


Hela tråden: