Lite mer 70 tals godståg (Järnväg allmänt)

av LaseJ, Thursday, September 09, 2021, 07:33 (383 dagar sedan) @ Anders.k.

Vad gäller tillåten tågvikt är vi helt överens.

Tisdedalsbacken är ingen rolig start ut från Halden, det är jag fuller väl medveten om, inte ens med persontåg. . Start från 0 i Halden krävde ofta pålok, eller delade tågstammar som sattes samman i Kornsjö, speciellt om hösten.

Emellertid tolkade jag ditt inlägg som att axeltrycksbegränsningar i Norge var skälet till Hg loken, därav mitt genmäle

''Loken var 25 år gamla när dom byggdes om, det var en lösning att höja tågvikten på banor som inte tillät höga axeltryck, som in i Norge utan lokbyte på Kornsjö.''

Låt oss nu inte gräla om detta, utan konstatera att godstågstjänsten såg lite annorlunda ut på den tiden jämfört med idag, på gott och ont!:-)

Med de bästa hälsningar

Lasse J


Hela tråden: