Eja vore jag där (Järnväg allmänt)

av Kent Hedqvist @, tisdag, september 14, 2021, 21:13 (14 dagar sedan)

I fantasin kan man ju drömma sig tillbaka till tider och platser som vore härligt att ha fått uppleva. Med hjälp av 1930 års kommunikationstabell har jag identifierat ett sådant tillfälle: Nässjö under en timme, 0600 – 0700, på morgonen.
Lokindividerna är naturligtvis gissade, men loktyperna sannolika. Inom parentes har jag angett lokens senare SJ-litt för enklare identifiering. Varje bolag hade sin egen tågnumrering, därför finns det tre olika tåg med nummer P1. Spårnumreringen i Nässjö har jag aldrig kommit underfund med, så jag beskriver lägena lite mer amatörmässigt. I mitten avpersonbangården finns två genomgångsspår avsedda främst för tåg på Södra/Östra stambanan. De två spåren innanför dessa användes av NOJ. På spåret utanför genomgångsspåren fanns oftast tåg till/från Jönköping/Falköping och därutanför huserade HNJ:s tåg mot Halmstad. Spåren var långa och hade plats för två tåg per spår. Kalmarbanan disponerade ett spår plus rundgångsspår vid stationshusets södra ände. Det finns många bilder över Nässjö bangård på digitalt museum för den som vill orientera sig, men hoppa över JvmKDAF02599. Det är inte Nässjö!
0600 pågår en del växling med Ke/Kh-lok vid stationen och tyngre växling med N-lok vid godsbangården. Ett Gb-lok som ankommit från söder står med sitt godståg på ett av spåren utanför personbangården och väntar på att få fortsätta in på godsbangården.
På stationen står vagnsätten som skall gå till Kalmar, Oskarshamn, Halmstad och Jönköping/Falköping färdiga vid perrongerna.
0610 får Gb-loket infartsignal och Drar med tunga ångstötar sakta igång sitt godståg.
0612 kommer SäNJ-loket nr 104 (L7) backande från stallet i södra änden av stationen och korsar alla spåren för att koppla i Kalmartåget, persontåg P1.
0615 kommer HNJ:s lok litt P6b nr 17 (L26) från grannstallet likaledes backande och kopplar i tåget mot Halmstad, persontåg P1.
0620 anländer nattsnälltåget St5 från Stockholm till ett av huvudspåren mitt i stationen. Tåget dras av F-lok 1271 och stannar vid vattenkastaren. Sist i tågsättet går en sovvagn som skall till Kalmar. Ett Ke-lok kopplar till och växlar över vagnen till Kalmartåget.
0622 backar Torvpulvereldade A-loket 1013 till sitt tågsätt, P1201, mot Falköping
0628 kommer NOJs lok nr 27 (L4), även det backgående, från norra stallen och kopplar i tåget till Oskarshamn, persontåg P1.
0638 anländer torvpulvereldade Tb-loket 892 med persontåget P 1202 från Falköping till södra delen av spåret utanför St5. (efter att ha rundat avgående Falköpingståget P1201)
0649 avgår samtidigt St5 mot Malmö och persontåg P1 mot Kalmar. En härlig syn när de två tågen går parallellt en bit innan Kalmarbanan viker av åt vänster.
0650 avgår persontåg P1 mot Halmstad.
0654 avgår persontåget P1201 mot Falköping, varefter Tb-loket från 1202 gör rundgång och pustar iväg till norra stallen.
0656 avgår slutligen persontåget P1 mot Oskarshamn och vore det inte för ett ettrigt N-lok, som mycket högljutt knuffar godsvagnar över ryggen på rangerbangården och några Ke/Kh-lok som växlar post- och resgodsvagnar, skulle lugnet nu sänka sig över nejden.
Den här timmen skulle jag vilja uppleva två gånger – en gång med kamera och en bara njutit.
Kent


Hela tråden:

 

powered by my little forum