Eja vore jag där - SäNJ lokstall (Järnväg allmänt)

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, september 15, 2021, 13:21 (13 dagar sedan) @ Kent Hedqvist

En undran är ju om SäNJ/KJ använde södra lokstallarna. Det anges bl.a i Malte Ljunggrens bok men är det faktabaserat? Rundstallet i södra ändan byggdes förvisso i samband med att SäNJ anslöt, men det gjordes ganska omfattande ombyggnationer i övrigt, inkl rivning av det gamla SJ-stallet som låg inom nyvarande bangård.
I sammanställningen över uppställda lok inom Nässjö ms 1935 anges att stallplatserna 10-11 i lokverkstadesn stall (norra ändan) var KJ-stall. Dessa är skilda från övriga stall (1-9 resp 12-15).
Kan det vara så att det var HNJ som byggde rundstallet i södra ändan för att kompensera för hyrda platser i det äldsta stallet som revs. HNJ's parallellstall hade ingen vändskiva då utan de torde använt den som SJ hade. Att KJ/SäNJ skulle haft två lokstationer i SJ är inte troligt, speciellt som Vetlanda var huvudlokstation.


Hela tråden:

 

powered by my little forum