Gånghester - Vägskyddsförsignal? (Järnväg allmänt)

av Kanal C, Thursday, September 16, 2021, 19:40 (510 dagar sedan) @ LaseJ

Det torde vara de plattforms signaler som omnämns i bil instruktion från 1948, utvisande vilken tågväg som är lagd.


Hälsar

Lasse J

https://www.ekeving.se/stlv/clca/AVOS/Gh_instr.pdf

Plattformssignaler möjligen. Finns och fanns på många ställen för att visa varåt en tågväg var lagd.


Hela tråden: