V3 10 på Sävenäs - 69 -- Nummergivningen? (Järnväg allmänt)

av Anders Jansson, Friday, September 17, 2021, 15:38 (739 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Smalspåriga motorlok lades till en början i samma nummerserie som de normalspåriga motorloken. Detta analogt med bland annat lokomotorer och motorvagnar/rälsbussar.

Det smalspåriga motorloket VGJ 51 tilldelades 1948 SJ nr 2 med littera Äo1p/Ä1p. Från tiden för beställningen av Tp-loken finns en notering gällande littera och nummer. Jag har den inte tillgänglig i skrivande stund men vill minnas att littera var V3p med nummer från 57 och uppåt. Hur pass förankrad saken var vill jag låta vara osagt. Något senare gjordes ett "omtag" där huvudlittera Ä ersattes med T (T2 betecknas ursprungligen Ä3) som frigjordes genom omlitterering av ånglok med huvudlittera T. Samtidigt så tilldelades smalspårsloken en egen nummerserie.


Hela tråden: