Spårkrafter. Olika färgsättningar (Fordon: lok)

av BD, Monday, September 20, 2021, 07:52 (506 dagar sedan) @ Björn Fura

När malmtågen fortfarande gick på TGOJ var största tillåten vagnvikt 2700 ton för en enkel Ma eller Bt + Bt, multipelkopplade. Jag frågade en gång en lokförare från TGOJ vilken dragkraft som han föredrog. Svaret blev (något förvånande för mig) ett Ma-lok. Åtta drivaxlar borde ju vara bättre än sex, kan man tro. Nej, sa han, Bt-loken gick så stötigt (eller hårt) i spåret. Man kan ju undra, eftersom största tillåten hastighet för lastade malmtåg på TGOJ var 40 km/h, om jag minns rätt.
Det är trots allt 30 år sedan malmtrafiken på TGOJ upphörde!

Innan mäthjul kom till användning fanns i Järna en "mäträl" där passerande fordons sidokrafter kunde mätas. I någon tidskrift nämndes bl a att T42 utövade lägre sidokrafter än Bt.

Nedanstående bild tagen i mitten av 70-talet visar Bt i olika färgsättningar.

[image]


Hela tråden: