Första anläggningen på Stockholm C (högtalare) 1931 (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, Monday, September 27, 2021, 23:48 (549 dagar sedan) @ mormorsgruvan
Redigerad av Gunnar Ekeving, Tuesday, September 28, 2021, 00:48

Det tycks (enligt banavdelningens redogörelser för verksamhet mm) ha varit under andra halvan av 1930-talet som SJ började införa högtalaranläggningar vid vissa stationer. Men Stockholm C kanske var tidigare? Sannolikt var det till en början endast tågexp som kunde göra utrop. Möjligen fanns också mikrofoner på vissa plattformar?

Tillägg: 1931 var det - BA berättelse år 1931 sid 124: "Vid Stockholm C har anordnats högtalaranläggning för allmänhetens delgivande av tågförseningar mm". Vilket ju ger intrycket att man kanske till en början inte rutinmässigt ropade ut fjärrtågsavgångar, utan använde högtalarna mest vid avvikelser. I varje fall fram till 1920-talet hade många stationer dock manuellt utrop i väntsalar och restaurationslokaler, och på sina håll ersattes dessa av "elektriska tågutropare", som inte alls ropade, utan snarare plingade och visade nästa (fjärr)tågs destination på en ljusskylt. Alltså en mycket primitiv föregångare till de tavlor av olika slag, med uppgift om närmaste tidens avgångar, som började komma i större skala på flygplatser och viktigare järnvägsstationer under 1960-talet. Man kan tänka sig att högtalarutrop av typ "Hallå hallå snälltåget mot Malmö, avgång 14.25, kommer nu in till spår 2" ganska snart började användas istället för de elektriska "utroparna".

Banavdelningens berättelser på Samlingsportalen


Hela tråden: