Dragstångsspärr (Signaler/säkerhet)

av Erik Andersson, Lund, Wednesday, October 06, 2021, 11:59 (719 dagar sedan) @ Anders_W

I Lundbergs kompendium från 1950 står det:

"För centralställda växlar i huvudtågväg vid linjer med sth över 90 km/tim har anordnats en motordriven dragstångsspärr inbyggd i växeldrivet. Kontrollen av dragstångsspärrens ställning i låst eller upplåst läge förmedlas genom två permapolariserade reläer SSL och SSU."


Hela tråden: