Smalspåriga personvagnar: NMJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, torsdag, oktober 21, 2021, 21:25 (47 dagar sedan) @ Johan O

Bevarad materiel
Inga av de sex NMJ-vagnar som avhandlas i detta avsnitt finns vad vi vet kvar. Men som vi så ofta visat kan vi inte vara 100-procentigt säkra på detta. Kanske har någon av de på JTJ, ULJ och AGJ bevarade N-vagnarna från NMJ faktiskt varit sommarvagn?

Ryktet säger också att det sedan länge ska stå en personvagn, numera inbyggd till oigenkännlighet, utmed banan. Ett första försök att lokalisera den gjordes en snöig dag i slutet av år 2019 utan framgång och sedan kom det en pandemi… Om det är en smalspårsvagn bör det vara Atlasvagnen, i annat fall kan det helt enkelt vara någon av banans normalspåriga äldre fd MTJ-vagnar. Fortsättning i ärendet följer i sinom tid hoppas vi.

Några kommentarer
Till sist kan vi konstatera att vår genomgång skiljer sig från det Erik Sundström skrivit om fordonen i artikeln om Näsbanan i Spår 2013. Han skriver där att:

Första vagnen levereras år 1875 av Atlas
Att vagnen ska ha levererats redan år 1875 innebär att man skulle ha haft en personvagn innan banan ens var rälslagd. Det har förvisso hänt på t.ex. ULB så det är inte omöjligt. Att den skulle vara byggd av Atlas förefaller däremot högst otroligt, den ser ut som ett hemmabygge och liknar inte några andra Atlasbyggen. Möjligen skulle underredet kunna vara köpt, men det skulle vid denna tid i så fall vara ett unikum som vi inte stött på någon annanstans. Frågan är också varför man skulle skaffa något utifrån när man bygger alla de första godsvagnarna lokalt.

Tredje vagnen skulle vara inköpt år 1890 från Atlas
Det är helt uteslutet, vilket ju framgår av det avbildade brevet ovan.

Fordonslista
[image]

En förklaring till tabellen:
De grå fälten markerar att fordonen har sålts vidare till andra banor.

Gula fälten är litet mer osäkra uppgifter.

Källor till uppgifterna härstammar från flera håll:
- Väg & Vattenbyggnads-styrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna (Riksarkivet)
- Näs-Morshyttans Järnvägs arkiv (Landsarkivet Uppsala)
- Sveriges Officiella Järnvägsstatistik
- Rolf Stens hemsida historiskt.nu
- Erik Sundström, Staffan Granath och Rolf Stens artikel om banan i Spår 2013

Om någon har tillgång till avsyningsprotokollet från banan är vi väldigt tacksamma om vi kan få ta del av det. Man kan få intrycket av att Sundström ska ha läst det, men inget material från Väg och Vatten finns åberopat i SPÅR-artikelns litteraturförteckning.

Vi har nu bara en enda fristående bana som vi ännu inte tittat på. Nästa gång hamnar vi därför i Hudiksvall…

/Johan & Stefan

Ett särskilt tack till Rolf Sten, Staffan Granath och Anders Jansson för bilder och uppgifter.


Hela tråden:

 

powered by my little forum