Debatt om bidrag (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby @, fredag, oktober 22, 2021, 10:58 (47 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Skall föreningar som bedriver trafik verkligen kunna få bidrag (från RAÄ) till hjulringar och tuber ?

Är det inte trafikchefens uppgift att avsätta en viss andel av trafikinkomsten till dessa ändamål.

Det går ganska enkelt att räkna ut hur många % som skall avsättas till dessa ändamål.

Jämförelse: En veteran-bils-ägare får väl inte ersättning för nya däck.

Bidraget kommer sig rimligen av att utan det skulle biljetterna bli för dyra för att någon ska vilja åka. Motsvarande problem innebär för veteranbilsägaren att denne får avstå från att använda sin bil och istället nöja sig med att titta på den hemma. Naturligtvis skulle man kunna försöka med att enbart ställa upp järnvägsfordon för beskådande, men även dp skulle man förmodligen bli beroende av bidrag eftersom besökarnas betalningsvilja då skulle sjunka ytterligare.


Hela tråden:

 

powered by my little forum