Att lura en dromopetard (Byggnad)

av BD, Tuesday, November 16, 2021, 14:50 (569 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ralph Davidsson berättade att ett sätt att "klara sig" när man upptäckte en uppsatt dromopetard och hastigheten var för hög var att kort före apparaten bromsa med lokbromsen.
I bästa fall fungerade det och loket minskade för några sekunder farten varpå tåget knuffade upp loket i fart.


Hela tråden: