Beräkning från 1911 inför.... Tvång eller frivillighet? (Byggnad)

av Leif B, Wednesday, November 17, 2021, 14:04 (559 dagar sedan) @ Göran Kannerby


Suck! Jag tvingas än idag förklara att även om spåret är godkänt för 32,5 eller 35 tons axellast väljer man att begränsa till 30 ton för att inte drabbas av oproportionerligt stora underhållskostnader. När man sedan rustat upp de mest underhållskrävande sträckorna kan man äntligen höja STAX.


Jag kan lugna dig med att det finns inget tvång att förklara något på Järnvägshistoriskt Forum. Det är faktiskt helt frivilligt att skriva här, så du kan slappna av och se det som en hobby! :-)


:-)

Tvånget avsåg min yrkesmässiga verksamhet. Det finns anställda på Trafikverket som inte begriper att man inte kör med den axellast som spåret av Transportstyrelsen är godkänt för.

Aha. Ja, arbete är ett elände som skapar en hel del frustration och tar tid från Järnvägshistoriskt Forum och annat viktigt. :-P


Hela tråden: