Ordval (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Bert Jakobsson ⌂ @, Vadstena, Wednesday, February 20, 2008, 09:35 (5588 dagar sedan) @ Christer Andersson

Självklart. Men det var ju inte det detta handlade om. Ur mitt perspektiv är det tragiskt. Sen huruvuda folk uppskattar museibanor eller inte är en helt annan poäng. Att kommuner och städer i dagens läge vill hitta olika sätt att locka turister är självklart. Hur man gör detta är nog inget som kommunen egentligen bryr sig om, drar det folk är det bra, om inte är det inte bra. Frågan är också hur mycket det kostar att satsa för en kommun. Men man kan se olika på saker och ting och som verkande inom besöksnäring på Gotland så finns det skillnader i attityd. Mitt intryck av Vadstena är att man lutar sig tillbaka i trygg förvissning om att slottet och klostret drar folk till stan.


Skulle vilja påstå att de flesta turister åker till Vadstena för att se klosterkyrkan och slottet. Antalet personer som besöker Vadstena för att de vill åka museijärnväg är relativt litet.

Helt korrekt.

De besökare som ändå valt att se slottet, kan inte undvika att upptäcka järnvägen, hamnspåret ligger precis intill och placerar man ett rykande ånglok just där så strömmar folk snabbt dit. Även måttligt tågintresserade börjar fråga om järnvägen och tipsas snart om både biljetter och försäljning. Vad är detta värt för WFJ? -mycket, det är just de måttligt intresserade som ska hitta järnvägen, entusiasterna hittar dit ändå. Få föreningar har detta guldläge, som WFJ åkt snålskjuts på. Alltså skulle man kunna säga att slottet betyder mer för museijärnvägen än vad museijärnvägen betyder för slottet.

Också helt riktigt och vi skall inte heller glömma bort nostaligkvällarna som varje onsdagskväll under hela sommaren drar folk, ibland fler än tusen personer till området mellan stationen, slottet och Leksaksmuseet.

I sann JFK-anda skulle man då kunna ställa frågan: Vad kan WFJ göra för kommunen istället för att fundera på vad kommunen ska göra för WFJ. Då får vi genast en mycket mer positiv debattanda och järnvägen blir en möjlighet istället för ett problem.

Det WFJ kan göra är väl bland annat att poängtera att museijärnvägen med ånglok, lokomotorer och annat är en alternativ attraktion för barn och barnfamiljer. Klosterkyrka och slott i all ära, men hur många ungar är speciellt intresserade av dessa?

Problemet som jag ser det är att majoriteten av Vadstenas politiker (och även många andra infödda vadstenabor) inte ser vilka möjligheter som alla de fördelar dagens Vadstena, utan egen förskyllan, har i form av många olika unika turistattraktioner. De bara finns där och man förväntar sig att turisterna skall komma utan att man behöver anstränga sig speciellt mycket och satsa på turismen. Ibland verkar besökande bara vara till besvär (de tar ju bland upp p-platser för vadstenaborna som skall in till centrum och handla!). Att åtgärder för att turismen skulle kunna vara en investering som ger pengar tillbaka i slutändan (till exempel stöd åt järnvägen) verkar inte vara en tanke som drabbat de styrande i Vadstena.

Att i det klimatet hitta argument som tar är en tuff uppgift.

/Bert Jakobsson


Hela tråden: