Tjänsteförkortningar (Järnvägspersonal)

av Dan Ingvar @, måndag, november 22, 2021, 19:49 (8 dagar sedan)

Någonstans någongång har jag kommit över den lilla skriften ER BANA – JÄRNVÄGEN. Ett nätt häfte på 67 sidor som vänder sig till nyanställda vid SJ, som då uppges ha mer än 70 000 anställda. En bit in i texten står det så här i en parentes.
Här och i den efterföljande texten sätter vi ut en del tjänsteförkortningar, så att var och en lär sig känna igen dem.
Under pandemi-hemarbetstiden hade jag uppenbarligen tid till att notera de tjänsteförkortningar som nämns, och förklaras. Den mest uppenbara förkortningen, SJ, nämns 103 gånger men förklaras inte. Men häftet är tryckt 1951 i Tomteboda vid Statens Järnvägars tryckeri.

Håll till godo. Alltid roar det väl någon. Eller oroar. ;-)


Tjänsteförkortningar som förekommer tre gånger
fbm - Förste banmästare
frpr - Förste reparatör
lokf - Lokförare
mb - Maskinbiträde
rbsf - Rälsbussförare
rpr - Reparatör
stk - Stationskarl
stm - Stationsmästare
tb - Trafikbiträde
vm - Vagnmästare
vstfm - Verkstadsförman
vstm - Verkstadsmästare

Tjänsteförkortningar som förekommer två gånger
bb - Banbiträde
bfm - Banförman
bgm - Bangårdsmästare
bm - Banmästare
bv - Banvakt
DSB - Danska statsbanorna
eiö - Elektroingenjör
fbiö - Förste baningenjör
fmiö - Förste maskiningenjör
fti - Förste trafikinspektör
GDG - Trafikförvaltningen Göteborg–Dalarne–Gävle
hfd - Huvudförråd
hvst - Huvudverkstad
knr - Konduktör
ks - Kontorsskrivare
ledfm - Ledningsförman
ledm - Ledningsmästare
lokl - Lokeldare
slfm - Stallförman
stfm - Stationsförman
str - särtryck
tm - Tågmästare
trm - Trädgårdsmästare

Tjänsteförkortningar som förekommer en gång i nästa inlägg.


Hela tråden:

 

powered by my little forum