"Uttal" av tågnummer (Järnväg allmänt)

av Bobo L, Wednesday, November 24, 2021, 16:54 (487 dagar sedan) @ olle sundström

Och varför "tjänstgjorde" den tidens järnvägare - varför "arbetade" de inte som alla andra?
Mötte man nå'n på byn kunde frågan t. ex. bli "har far tjänst?"

Olle S


En noggrann genomläsning av detta epos ger kanske en förståelse för tingens ordning i det sökta avseendet?

Begrunda även reglerna om bostadsort, inställelse till tjänst närhelst arbetsledningen så påfordrade och mycket annat.

https://www.ekeving.se/hi/SJdok/SJF/140_1944-1947.pdf


Hela tråden: