"Uttal" av tågnummer -- krav från 1988 (Järnväg allmänt)

av Göran Kannerby @, fredag, november 26, 2021, 21:40 (214 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Det var efter den allvarliga tågolyckan i Lerum 1987 som man tog ett krafttag beträffande reglerna i trafikreglerna (säo) om det som kallas säkerhetssamtal. I detta ingick att man fastställde hur tågnummer skulle uttalas. Göran Kannerby har redan nämnt det, men jag återger igen vad som bestämdes då:

= = = =
Fyrsiffriga och femsiffriga tåg- och vutnummer uttalas i två resp tre ord, genom att numret bakifrån delas upp i tiotalsgrupper. Grupperna 00–09 uttalas i ett ord : ”nollnoll, nollett, ... nollnio”.
Exempel:
1015 ”tåg tio femton”
2403 ”tåg tjugofyra nolltre”
7086 ”tåg sjutti åttisex”
23152 ”tåg två trettiett femtitvå”
40360 ”tåg fyra nolltre sexti”
50083 ”tåg fem nollnoll åttitre”
72344 ”vut sju tjugotre förtifyra”
= = = =

Före denna reglering fanns inget angivet i säo om hur tågnummer uttalas.

Obs att två- och tresiffriga tågnummer inte reglerades 1988. Det stod alltså fortfarande fritt att välja exempelvis mellan ”hundratvå” och ”ett nolltvå, mellan ”tvåhundratolv” och ”två tolv” och mellan ”femhundratrettiofyra” och ”fem trettiofyra”.

Vid Öresundsförbindelsens öppnande år 2000 bestämdes att man i samtal mellan en svensk och en dansk skulle använda ental: 63874 ”tåg sex, tre, åtta sju fyra” eller ”tog seks, tre, otte, syv, fire”. Ett skäl var naturligtvis de annorlunda räkneorden från 21, men också den att den danska praxisen skiljde sig från den svenska genom annorlunda uppdelning av femsiffriga tågnummer: ”tog tre og tres, otte, fire og halfjerds”.

Med ändrade trafikregler (JTF) år 2009 infördes principen ”tiotalsgrupper bakifrån” också för tresiffriga tågnummer. Det här gäller fortfarande enligt de nuvarande trafikreglerna (TTJ) (vilket Björn Fura redan har nämnt):

= = = =
Tågnummer anges med siffror i tiotalsgrupper.
Exempel:
Tåg 413 = tåg fyra tretton
Tåg 1009 = tåg tio nollnio
Tåg 41465 = tåg fyra fjorton sextiofem

Vid behov läses varje siffra ut.
Exempel:
Tåg 8513 = Tåg åtta – fem – ett – tre.
= = = =

TTJ är ännu inte riktigt anpassad efter europeiska TSD Drift och trafikledning, som kräver ”siffra för siffra” genomgående.
/up

Jag trodde först att jag hämtat mitt citat från en gammal TTJ, men vid närmare studium ser jag nu att huvudregeln är att läsa siffra för siffra, men just tågnummer ska grupperas, men vid behov läses även de siffra för siffra.


Hela tråden:

 

powered by my little forum