Bilder från Borås-Ulricehamn? - grusresonemang (Bana)

av John Thoweman @, onsdag, februari 20, 2008, 12:18 (4517 dagar sedan) @ Olle E

Luras man inte dels av att det ser tämligen ny stoppat ut spåret samt att det ligger snö/frost kvar i skuggan av rälsen?


Visst gör man det. Ett klart fall av nystoppade slipers. Stoppspadarna går ju ned i ballasten närmast runt om resp. räl och stökar till det lite, med små "grushögar" som resultat. Det är alltså dem man ser snarare än sliprarna.

Spåret hade alltså justerats rel. nyligen när bilden togs. Stoppningen görs alltså för att packa ballasten (gruset i banvallen) så att sliprarna och spårets läge fixeras efter justering.


Ser mer ut som matjord än grus, men du har säkert rätt.

Banor som inte har ballast av makadam (alltså krossad sten) brukar lite svepande benämnas "grusbanor". Vanligtvis benämns då ballasten "naturgrus", vilket innebär i princip just vad det låter som - man hämtade från närbelägna grusgropar eller grustag med lämplig sammansättning.
Många som till vardags pratar om "grus" tänker då på något som består av något slags småsten, men i ballastsammanhang handlar det oftast om en mer finkornig produkt.
Så din iakttagelse om "matjord" är väl inte helt tokig... :-) I synnerhet på ett foto kan det se ut just så.

För att fortsätta med lite överkurs, så är problemet med naturgrus som ballast att den lätt blir just - matjord.
Den förorenas av allsköns oönskade partiklar och bildar en grogrund för ogräs. Detta gör att fukt binds i ballasten vilket leder till en avsevärt kortare livslängd för sliprarna. Det är därför man som långt som möjligt har gått över till makadam.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum