ASEAs tidiga ackumulatorlok - ritningsarkiv?. Spårvidd? (Arkiv/forskning/litteratur)

av Thomas K Ohlsson, Thursday, December 02, 2021, 17:26 (485 dagar sedan) @ Leif B

Det finns en lista över industrilok tillverkade av ASEA på Svenska lok (https://www.svenska-lok.se/fabrik.php?id=97) och där uppges spårvidden till 742 mm. Loket nämns även kortfattat i "Smalspår och sjöfart i Bergslagen" som ett av loken som användes inom brukets område i Hällefors. Dock finns inga uppgifter om hur länge det fanns kvar. Breddningen till 802 ska varit klar runt 1927 så det verkar troligt att även detta lok byggdes om till 802 tillsamman med övriga interna fordon.


Kan vi vara säkra på att fotot föreställer just HBA-loket? Kan bilden ha förväxlats så att fotot i själva verket föreställer ett 600 mm-lok? Eller är min 600-känsla helt fel (trots att det sticker i vänster lilltå)?

/spekulerar
Leif

PS Skulle proportionerna bli bättre eller sämre i SketchUp om man antog 600 mm spårvidd?

Proportionerna blir väl dom samma oavsett vilken spårvidd vi antar? Däremot ändras de absoluta måtten - t ex dörrhöjd.
Bilden är i det närmaste ett perfekt tvåpunktsperspektiv, vrider man den någon grad blir samtliga vertikala linjer i stort sett vertikala. Nu var det ungefär hundra år sedan jag ägnade mej åt manuellt konstruerade tvåpunktsperspektiv - numera använder man visst datorer till sådant - men det borde utan större fel gå att 'baklängeskonstruera' såväl planritning som front- och sidovyer. Dessa får sedan skalas om utifrån kända/antagna mått - t ex spårvidd eller dörrhöjd. Vet vi något om koppelhöjden kan denna också användas.
Det går förmodligen också att göra med datorhjälp - med samma resultat.

/TKO


Hela tråden: