Brunflo 1970. (Byggnad)

av S-O Johansson, Thursday, December 02, 2021, 18:46 (737 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Ytterligare exempel på innerplacerade utfartssignaler som kan visa "kör 40"; Brunflo 1977 (utfarten i riktning mot Östersund)
[image]
Även om det syns dåligt, så har de två signalerna till vänster två vingar, och visar antingen "stopp" eller "kör 40" eftersom de reglerar utfart via sidotågväg.


Signalritning Brunflo [Järnvägsmuseet]

[image]
Brunflo mot Östersund 1970.


Hela tråden: