Åseda oktober 1974 -- utfartssignal som visar "kör 40". (Byggnad)

av Göran Kannerby, Saturday, December 04, 2021, 13:44 (735 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Sedan är det en annan sak att det är ont om innerplacerade utfartssignaler.


Ja, ont om, men inte unikt. Värnamo hade väl tre stycken under c:a 20 år, varav en (101) fortfarande är innerplacerad utfartssignal, och dessutom reglerar/reglerade körning mot såväl f.d. HNJ som f.d. SSJ sedan linjeomläggningen runt 1990. Olofström är annat exempel, med två innerplacerade utfartssignaler.


Fast just 101 är väl den enda utfartssignal i Värnamo som följs av en tågvägskiljande växel? De båda andra följs bara av industrispårsväxlar.


Det spelar ingen roll om växeln var/är tågvägsskiljande (tågspårs-/huvudspårsskiljande). Innanför yttersta växeln = innerplacerad.


Exakt! Ingen invändning mot det, men förutsättningen för behov av två gröna är att det finns en tågvägsskiljande växel.


Nej det behöver det väl inte vara? Skäl till sth 40 kan väl även vara t ex oförreglad växel, avsaknad av sidoskydd eller såna grejer.

Förvisso, men de båda andra innerplacerade utfartssignalerna i Värnamo följdes enbart av förreglade växlar och kunde således endast visa ett grönt sken, inte två.


Hela tråden: