15 km/h och mer än tre ton goda kol? (Järnvägsmuseet informerar)

av Leif B @, onsdag, december 15, 2021, 11:29 (194 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag tolkar beskrivningen så, att längden 35 km avser delen Abisko Östra - Riksgränsen, d v s den motlutspassage som går upp från lite väster om Abisko till Vassijaure. Höjdskillnaden är ca 135 m. Hela stationshållet Kopparåsen - Vassijaure ligger i 9 o/oo motlut (lutningen reducerad under 10 o/oo för kompensation för kurvtilläggen, som anges till ca 1 o/oo i 600 m radie). Denna sträcka har alltid varit dimensionerande för lokeffekt mm i trafiken västerut.
Sven B

Kiruna Malmbangård ligger på km 1414 och Vassijaure på km 1535, d.v.s. tolv mil.

Banprofilen finns här.

Hur användes R-loken när det begav sig, gick de bara Abisko Östra - Riksgränsen och mindre lok drog tågen Kiruna - Abisko Ö?


Hela tråden:

 

powered by my little forum