Banan till Mölle (Järnväg allmänt)

av Mattias Jansson, Tuesday, January 11, 2022, 22:02 (622 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Pb-loken användes i nordvästra Skåne och åtminstone Kattarp-Höganäs.
Därutöver kom H-lok att användas hela vägen till Mölle. Hela sträckan Åstorp-Kattarp-Höganäs. Mölle elektrifierades samtidigt som Västkustbanan.
Det gick direkta vagnar Stockholm. Mölle däremot torde Berlinvagnen vara en skröna. Den finns åtminstone inte i tidtabellerna mellan banans öppnande 1910 och världskrigets utbrott 1914. Efter kriget var inte Mölle lika hett och det bidrog till banans konkurs 1920 och SJ-övertagandet - som i sin tur ledde till elektrifieringen.
De sista åren användes rälsbussar i persontrafiken . Det var vagnar ur YCo6(Y6-generationen. Även persontågen Kattarp-Höganäs trafikerades av dessa som egentligen utgick från Åstorp.


Om jag tillåter mig att spekulera så kan det där med direktvagnen möjligen komma av att det i augusti 1914 fanns ett rätt stort antal tyska sommargäster i Mölle vilka hastigt och mindre lustigt tvingades återvända till sitt numera krigförande hemland. Och vid den tidpunkten ska man ha arrangerat några stycken extratåg direkt från Mölle ned till Trelleborg, möjligen att någon vagn också färjades över till Berlin. (En fortsatt spekulation är att det skulle ha kunnat vara en omprioritering eller "överanvändning" av en vagn som normalt gick mellan Berlin och Malmö, för sådana fanns det under hela den aktuella epoken.)

Men det var alltså extraordinära förhållanden och lär bara ha handlat om ett ensiffrigt antal tåg under några få dagar i början av augusti 1914. Kanske har den saken med tiden "vuxit" till att bli regelbunden direkttrafik. Sådana glidningar i berättelser är regel snarare än undantag när saker berättas från mun till mun och över tid.
(Jag har läst om de här tillfälliga transportåtgärderna någonstans, men kommer dessvärre inte ihåg var.)


Utan att ha allvarliga invändningar mot de djupt vetenskapliga forskningsrön som de vördade forumskribenterna här presenterat för att styrka att det aldrig förekommit direkta järnvägsvagnar av sovvagnstyp mellan Berlin och Mölle vill jag ändå komma med den ringa anmärkningen att om sådana verkligen förekommit kan det möjligen varit så att dessa förbindelser ej annonserades i de 'tidtabeller' som anföres som källmaterial?
Nä så kan det väl inte vara!
Tjö...
Tompa


Jag kan ju inte veta säkert heller, men de tidtabeller som används är en inte alldeles obekant publikation vid namn "Sveriges kommunikationer" i det här fallet från 1909, 1911, 1912, 1913 och 1914, samt "Tågtidtabellen" från 1914, den sistnämnda utgiven två gånger per år av Svenska Järnvägsföreningen fram till 1915 (det fanns alltså två officiella publikationer under några decennier, en mer tidningsliknande varannan vecka och en i bokform två gånger per år). Det finns således knappast något skäl att sätta ordet tidtabeller inom citationstecken, då det inte handlar om t ex privata anteckningar eller liknande.
I SvKom finns en detaljerad lista med rubriken "Direkta vagnar å Statens Järnvägar" och där står angiven varenda vagnsförbindelse inklusive tågnummer, även de utrikiska till Kristiania, Narvik, Trondhjem, Köpenhamn, Hamburg och Berlin. Det handlar vidare om tidtabeller från maj till augusti d v s rimligtvis finns där även eventuella förbindelser som endast gick sommartid.
Kan man utöver detta även ha haft icke angivna direktförbindelser? Tja jag kan ju inte gå ed på att så inte var fallet, men jag tycker nog att en rimligare tingens ordning i så fall är att den som hävdar den saken ska presentera indikationer på det, snarare än att andra ska komma med än mer uppgifter än det ovan anförda.

Jag kan för övrigt lägga till att jag även har tillgång till en tysk Reichskursbuch från respektive 1912 och 1914, samt en Hendschels Telegraph Eisenbahn-Kursbuch likaledes från 1914 (även i Tyskland fanns alltså tidtabellsböcker utgivna av konkurrerande förlag vid denna tid) och inte heller i någon av dessa står något om direktvagnar Berlin - Mölle, detta trots att i a f den ena förfogar över en av allt att döma fullödig och detaljerad så kallad "Zug- und Wagenverzeichnis".

Låst
697 visningar

Hela tråden: