Nattåg Göteborg - Karlskrona? (Tidtabeller)

av S-O Johansson, Wednesday, January 12, 2022, 14:16 (506 dagar sedan) @ Lars-Göran Eriksson

I SJ drifttjänststatistik för 1951 skriver man så här:
"Från och med den 31 januari 1951 insattes på försök vissa dagar i veckan en
1, 2 och 3 klass sovvagn Göteborg—Borås—Karlskrona och åter i tågen 505-451
resp. 458-506.
På grund av liten resandefrekvens indrogs vagnen redan fr. o. m. 1 maj (cirk.
119/51)."


Hela tråden: